Bookmark and Share     Sitemap
  Nakkehoved Fyr  
 
  
 
 

 

 
 OPDATERET:  18. marts 2018   
 
 
 
 
HUSK:  Generalforsamling den 17. juni 2018 kl. 9-12
 
SÆT KRYDS i kalenderen.
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest den 1 . maj.
 
 
 
**********************************************************
                

Velkomst til nye medlemmer  se her

 

*******************************************************************************************************************

NABOHJÆLP

Forebyggelse af indbrud mm. - læs mere her

******************************************************************************************************************

Bestyrelsen har fortsat fokus på områdets karakter,

vejene og trappen til stranden:

Fastholdelse af området som sommerhusområde - uden gadebelysning mv.
Holdning til fællesarealer - læs opdateret vejledning  Her
Vejene: mere vedligeholdelse - og mindre opsparing til ny asfalt
Fokus på stigende afvandingsproblemer
Kystsikring
 
 
 

*******************************************************************************************************************

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet 27. februar 2018 Se det her 

 
Referat fra generalforsamling 18. juni 2017  Se det her 
Regnskab 2016/2017  Se det her

Budget 2017/2018  Se det her